Nationale Taptoe Ahoy Rotterdam (26 & 27-10-2008)

Vrijdag en zaterdag was ik uitgenodigd om samen met andere militaire (top)sporters de opening van de jaarlijkse Nationale Taptoe te verzorgen. Dit keer waren de sporten Taekwan-do, Judo en Schermen uitgekozen. Midden in de Rotterdamse Ahoy werden de 3 sporten schitterend belicht.
Bij de opening kwam het spotlicht twee maal 45sec op de sport en kon het publiek genieten van een prachtige opening. De Ahoy zat bijna vol en het was voor mij erg leuk om voor zo´n groot publiek een demonstratie te geven van het schermen. Ik heb in totaal 3 shows gegeven en het was schitterend om de orkesten uit binnen- en buitenland te zien optreden.

De Nationale Taptoe ("The Netherlands Military Tattoo") is een kleurrijke indoor-show rond de Nederlandse militaire muziek, waarin marsmuziek, moderne- en klassieke muziek in al haar veelzijdigheid wordt gepresenteerd en waarin show, traditie, actualiteit, ontspanning en bezinning elkaar afwisselen. De Taptoe wordt éénmaal per jaar gehouden in de periode eind september / begin oktober. Gedurende vijf dagen wordt de twee uur durende show dan zeven keer gepresenteerd.

De Taptoe heeft in de eerste plaats tot doel om de Nederlandse militaire orkesten en de onderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee) in een gezamenlijke presentatie aan een breder publiek te tonen. Daarbij gaat het niet alleen om muzikale presentatie in al haar veelzijdigheid. Vaak ook doet de muziek dienst als omlijsting bij het uitbeelden van een historische scène of bij het stil staan bij de moderne (vredes-) taken waartoe Defensie in de huidige tijd geroepen wordt. Regelmatig maken ook deze items onderdeel uit van het programma.
Met name wordt steeds nagegaan of er aanleiding is om de Nationale Taptoe mede in het kader van een belangrijke gebeurtenis uit de Nederlandse (militaire-)geschiedenis te zetten. Dit plaatsen in een historisch perspectief is een belangrijke doelstelling. De Taptoe beoogt daarmee bij te dragen tot behoud van traditie en historisch besef. Daarnaast kunnen juist ook actuele gebeurtenissen op het gebied van mondiale vrede en veiligheid hun neerslag in het programma vinden.

Voorts wordt ook altijd deelgenomen door één of meer buitenlandse militaire orkesten en één of meer Nederlandse burgerorkesten. Daarbij wordt vaak gestreefd naar een massaal en indrukwekkend gezamenlijk optreden. Bovendien is er naast de muziek in het programma ook ruimte voor ludieke onderdelen als dansgroepen, folklore, acrobatiek, vendelzwaaiers etc.
Door dit samenspel van militaire- en burgerdeelname van verschillende aard heeft de Nationale Taptoe zich, met behoud van haar militaire karakter, ontwikkeld tot een zeer veelzijdige show, waarin traditie, actualiteit, ontspanning en bezinning elkaar afwisselen, zowel in de muziek als in de vormgeving van de diverse programma-onderdelen. De fenomenale belichting daarbij garandeert dat de toeschouwer een show beleeft die hem van de eerste tot de laatste minuut boeit.